Udgivet af Mette Schaldemose, tir d. 1. okt 2019, kl. 12:57

Der etableres ny forplads for at give niveaufri adgang til kirken. Den gamle asfaltbelægning fjernes og der lægges ny stenbelægning i et mønster, der afspejler de rektangulære forme på kirken og tårnet. Mønsteret forener samtidig forplads og parkeringsplads. Bevoksningen omkring kirken lettes, så kirken kommer til at fremstå tydeligere og området mere enkelt.

Bedet med fiskemotivet foran kirken reetableres, desuden præges et fiskesymbol i to granitbånd, der kommer til at løbe (svømme) fra indkørslerne frem mod kirkens indgangsdør. 

Vi glæder os til at indvi en ny forplads til jul. 


Kategorier Nyheder