Udgivet tor d. 17. sep 2020, kl. 15:03

Ved valgforsamlingen den 15. September 2020 blev følgende valgt til menighedsrådet   

- Lasse Stensby Baasch

- Jane Haslund

- Turi Vethal 

- Grethe Laksø

- Per Nielsen

- Anni Frederiksen

- Vibeke Myrhøj

- Camilla Andersen

Der blev ikke valgt stedfortrædere til menighedsrådet.

Der kan udløses afstemningsvalg  17. November 2020 ved at indgive en kandidatliste senest tirsdag den 13. Oktober 2020.

Der skal ved et eventuelt afstemningsvalg vælges 8 personer til menighedsrådet.

En kanditatliste kan maksimalt indeholde dobbelt så mange navne som det antal medlemmer, der skal vælges (dvs. 16)

Hver kanditatliste skal underskrives af 8 stillere.

Menighedsrådets funktionsperiode er fra 1. December 2020 til 30. November 2022.

Kanditatlister kan afhentes på kirkens kontor i åbningstiden eller downloades fra Kirkeministeriets hjemmeside.

Kanditatlister kan afleveres til kordegn Mette Schaldemose eller sognepræst Birgitte Leisner på kirkens kontor i åbningstiden.

Kategorier Nyheder