Fødsel skal anmeldes inden 14 dage til kirkekontoret. Dette er en grundregistrering af personer, som skal foretages af alle uanset religion og overbevisning.

Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for fødselsanmeldelsen senest 14 dage efter fødslen til kirkekontoret i moderens bopælssogn.

 

Faderskab

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, kan faren inden for 14 dage efter fødslen underskrive "omsorgs- og ansvarserklæring." Dette skal ske digitalt med nem-id på www.borger.dk. Efter 14 dages fristen skal faderskabet anmeldes til statsamtet.

Hvis en eller jer begge ikke er født i Danmark, skal I på kirkekontoret fremvise en fødsels- og navneattest fra fødelandet i forbindelse med fødselsregistreringen af jeres barn.