Børn skal navngives inden seks måneder. Navngivningen kan ske i forbindelse med dåb, hvor det ønskede navn oplyses til kirkekontoret. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning digitalt på www.borger.dk
Har den ene af forældrene ikke en nem-id kan man udfylde en navngivningsblanket og aflevere/sende den til kirkekontoret.

 

Dåb

I skal henvende jer til kirkekontoret for at aftale hvilken søn- eller helligdag dåben skal finde sted.
I Hendriksholm Kirke tilbyder vi desuden lørdagsdåb den første lørdag i måneden.
Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret.